Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

lovelyhe
lovelyhe

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
lovelyhe
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viatake-care take-care
lovelyhe
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatake-care take-care
lovelyhe
3678 a8ca
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasann sann
lovelyhe
Reposted fromshakeme shakeme viasann sann

November 13 2019

9538 0c4a 500

Izis Bidermanas

Bord de Seine. Paris (1976)

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasann sann
lovelyhe
1119 7761 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBeardedone2017 Beardedone2017
lovelyhe
Reposted fromshakeme shakeme viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe

"Na wspólną radość, na chleb powszedni, na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym, na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę i przebaczenie wybieram Ciebie".

Konstanty Ildefons Gałczyński

Reposted fromjustmine justmine viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastepywilcze stepywilcze

October 19 2019

lovelyhe
Reposted fromshakeme shakeme viasann sann

October 03 2019

lovelyhe
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoannna joannna
lovelyhe
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe
8504 630e
Reposted fromRowena Rowena viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe
3479 3203 500
Reposted fromplants plants viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe
Reposted fromsann sann viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe
Chcę, żeby była szczęśliwa.  Chcę ją uszczęśliwić.  Chcę, żeby była szczęśliwa  ze mną. 
Reposted fromstepywilcze stepywilcze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl