Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

lovelyhe
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoannna joannna
lovelyhe
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe
8504 630e
Reposted fromRowena Rowena viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe
3479 3203 500
Reposted fromplants plants viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe
Reposted fromsann sann viastepywilcze stepywilcze
lovelyhe
Chcę, żeby była szczęśliwa.  Chcę ją uszczęśliwić.  Chcę, żeby była szczęśliwa  ze mną. 
Reposted fromstepywilcze stepywilcze

September 09 2019

lovelyhe

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 

September 07 2019

lovelyhe
"Ale chyba Cię kocham. Tak, jestem nawet pewna. Nigdy nie chciałam, żeby ktoś został. Zajmował moją przestrzeń, kołdrę moją. Nie chciałam rano dzielić się łazienką i tosterem. Nie chciałam kawy do łóżka i zdawkowych uśmiechów. Niecierpliwości drażniącej. Ale Ciebie chcę. Zostań. Zostań ze mną. Na kołdry podzielenie. I przestrzeni. I łazienki. Tostera też. I kawy do łóżka. Cierpliwa będę. Niesamotna. Zostań. Zostaniesz? Nigdy nikogo nie prosiłam i naprawdę nie sądzę, żebym poprosiła. Ciebie proszę."
lovelyhe
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
lovelyhe
lovelyhe
lovelyhe
lovelyhe
lovelyhe
2014 bfb9 500
Aleksandra Wądołowska
lovelyhe
Nie baw się sercem kobiety - ma tylko jedno. 
Baw się piersiami - są dwie.
lovelyhe
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
lovelyhe

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl