Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

lovelyhe
lovelyhe
6883 1c49 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk

July 05 2017

lovelyhe
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk

July 02 2017

lovelyhe
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek vialovesweets lovesweets

May 13 2017

lovelyhe

April 27 2017

lovelyhe
0105 b95d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadol-blathanna dol-blathanna
lovelyhe

"Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców".

— Marek Hłasko
Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt viadelain delain
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

lovelyhe
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viafelicka felicka

April 22 2017

lovelyhe
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaunni unni
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch “Marsz Polonia”
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

lovelyhe
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viafelicka felicka

March 04 2017

lovelyhe

February 26 2017

lovelyhe
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromUndomiel Undomiel

February 24 2017

lovelyhe
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz vialovesweets lovesweets

February 23 2017

lovelyhe
lovelyhe
Nigdy nie będziesz stara; życie przejdzie po twojej twarzy i to wszystko. Staniesz się jeszcze piękniejsza. Człowiek jest wtedy stary, kiedy przestaje czuć. Nie, kiedy przestaje kochać
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl