Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

lovelyhe
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viadelain delain

June 15 2019

2780 a722
Reposted frombrumous brumous viadelain delain
lovelyhe
9010 d966 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadelain delain
lovelyhe
8235 5cda 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadelain delain
lovelyhe
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w Twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego! 
— Keanu Reeves
Reposted fromlovvie lovvie viapareidolie pareidolie
Jeżeli ktoś mówi ci że masz się zmienić, powiedz mu żeby poszedł się jebać.
— Edd Sheeran 
lovelyhe
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"

October 12 2018

lovelyhe
(...) chodziłam po ziemi jak naszprycowana i chyba pierwszy raz w życiu byłam szczęśliwa. Zaufałam, uwierzyłam do samego końca, czułam się bezpieczna, nie potrafiłam się na niego złościć, uczyłam się gotować i czekać na niego z ziemniakami, chciałam dać mu wszystko
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaMsChocolate MsChocolate
4594 3702 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viafelicka felicka

February 11 2018

lovelyhe

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajakubzulczyk jakubzulczyk

October 03 2017

lovelyhe
lovelyhe
6883 1c49 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viajakubzulczyk jakubzulczyk

July 05 2017

lovelyhe
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk

July 02 2017

lovelyhe
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek vialovesweets lovesweets

May 13 2017

lovelyhe

April 27 2017

lovelyhe
0105 b95d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadol-blathanna dol-blathanna
lovelyhe

"Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców".

— Marek Hłasko
Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt viadelain delain
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl